Dotazy a objednávky: +420 731 265 287, email: prochazka@eagle-tsv.cz

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

VZOR - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY / VÝMĚNA ZBOŽÍ


 
Prodávající - doručující adresa:
TERMOVIZE EAGLE s.r.o.

Petrov 16

679 62, Křetín


Kupující:
Jméno a příjmení kupujícího:
Adresa, telefon, email kupujícího:
Číslo bankovního účtu kupujícího:


Odstoupení od smlouvy / Výměna zboží


Oznamuji vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.
 - číslo objednávky
 - kód a název zboží

V ............................   dne  ................................. 

 ...........................
 podpis kupujícího

 

VZOR - Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

TERMOVIZE EAGLE s.r.o.

Internetový obchod: www.termovize-eagle.eu

Se sídlem: Petrov 16, 679 62, Křetín

IČ/DIČ: 11903813 / CZ11903813

E-mailová adresa: info@eagle-tsv.cz

                             prochazka@eagle-tsv.cz

Telefonní číslo: +420 733 321 597

                         +420 731 265 287

 

Následující údaje vyplní zákazník

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

dne .......................... jsem ve Vašem internetovém obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (podrobně popsat vady)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání ................................. /datum obdržení ...............................................

  2. Číslo objednávky ...........................................................................................................

  3. Jméno a příjmení spotřebitele .......................................................................................

  4. Adresa spotřebitele: .....................................................................................................

  5. Email: ..........................................................................................................................

  6. Telefon: ......................................................................................................................

 

................ .............. dne .......................................

 

______________________________________

(podpis)
Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č.: ............................

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

 

Záznamy nebyly nalezeny...